+90 505 120 3334

Trafik


Trafik Sigortası

Trafik Sigortasının teminat limitleri yeterli görülmeyip daha yüksek teminatlar istendiğinde, İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı ile trafik sigortası kapsamında güvence sağlanan limitler yükseltilerek, aracınız ile başkalarına vermiş olduğunuz hasarlardan doğan sorumluluğun trafik sigortası limitlerini aşan durumlarda güvence sağlanmaktadır.

Zorunlu Trafik Sigortası ile Hangi Riskleri Kapsam Altına Alabilirsiniz?

Zorunlu trafik sigortası teminatları

 Zorunlu trafik sigortasında her araç için teminatlar aynıdır ancak teminat limitleri araç türlerine göre değişir. Zorunlu trafik sigortasında verilen teminatlar aşağıdaki gibidir; 

• Kişi başına vefat ve tedavi: Bir hasar durumunda her bir üçüncü kişi için ödenecek olan vefat ve tedavi masraflarını poliçede yazan limitlerle karşılar.
 
• Kaza başına vefat ve tedavi: Bir hasar durumunda tüm üçüncü kişilerin vefat ve tedavi masraflarının toplamını poliçede yazan limitlerle karşılar.

• Araç ve kaza başına maddi hasar: Bir hasar durumunda karşı tarafa verilen maddi zararları poliçede yazan limitlerle karşılar.