Sağlık

TEKLİF AL


Sağlık sigortaları pek çoğumuzun genç ve sağlıklıyken ihmal ettiği, ama yıllar ilerledikçe ihtiyaç duymaya başladığı poliçelerdir. Oysaki bu sigortaların işleyiş yapıları gereği, sigortalı poliçe yaptırmaya ve kendini teminat altına almaya ne kadar genç ve ne kadar sağlıklıyken başlarsa yaşı ilerleyip sağlık sorunları arttıkça o kadar rahat eder.

Bir sağlık sigortası sahibi olmaya karar verdiğinizde, önceki yıllarda yaşadığınız sağlık sorunlarının sonucu veya bunların tekrarlaması sonrası ortaya çıkabilecek durumlar teminat kapsamı dışında kalır ve sigortalı bu harcamaları hayat boyu kendisi karşılamak zorunda kalır.

Yine aynı şekilde sigorta şirketinizi değiştirmek istediğinizde de önceki rahatsızlıklarınızın teminat dışında kalması durumuyla karşılaşmanız mümkün.
Bu açıdan bakıldığı zaman sağlık sigortası alırken sadece poliçenin geçerli olduğu sene için bir teminat almıyor, aslında söz konusu sigorta şirketiyle uzun yıllar sürecek olan bir ilişkinin ilk adımını atıyorsunuz.

Bu kadar uzun süreli bir birlikteliği planlarken ise seçeceğiniz şirketin o sene için talep ettiği prim rakamının diğer şirketlerden düşük olup olmamasından öte, sağlık sigortaları konusundaki genel politikası, finansal yapısı, bazı rahatsızlıkları teminat dışı bırakma konusundaki yaklaşımı gibi bilgiler ön plana çıkıyor.

Bu nedenle siz de sağlık sigortası almadan önce sizin için pek çok şirketi bu kıstaslara göre analiz edebilecek ve sizin için en doğrusunu seçmenize yardım edecek uzmanımıza başvurun.

Özel Sağlık Sigortası sigortalanan kişinin hastalıklar ve kazalar sonucu oluşacak sağlık giderlerinin karşılanması için hazırlanmış kişiye özel planlardır. 
Belirlenen limitler, özel ve genel şartlar dâhilinde, daha önceden sigorta poliçesinde belirtilen olası risklere karşı sigortalıyı korur. Bir özel sağlık sigortası poliçesinde en önemli unsurlardan biri genel ve özel şartlardır. Özellikle incelenmeli ve kişiye en uygun poliçenin seçilmesi gereklidir. Genel şartlar farklılık göstermemesine rağmen özel şartlar bölümünde sunulan sigorta hizmetleri her sigorta şirketinde farklılık gösterir.

Özel Sağlık Sigortaları, sigortalılarına diledikleri doktor veya sağlık kurumunda tedavi olma özgürlüğü tanır. Sigorta şirketi, sigorta poliçesinin kapsamına göre sigortalının geçirdiği herhangi bir hastalık ya da bir kaza sonucunda ortaya çıkan ayakta tedavi veya yatarak tedavilerine ait masrafları karşılamayı taahhüt eder. Üstelik bunu özel şartlarda belirtti ise yurtiçi ve yurtdışı dünyanın neresinde olursa olsun karşılar. Özel sağlık sigortaları yüksek meblağlı giderleri karşılayarak sigortalının en zor anında en büyük yardımcısı olur.