+90 505 120 3334

  Alacak Sigortası

  TEKLİF AL


  Alacak Sigortası Nedir ?
  Firmaların yapmış olduğu vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür.
  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin  mikro ve küçük işletmeler olarak tanımlanan işletmelerden aşağıda belirtilen koşulları sağlayanlara sunulur:
   
   

  1. a) Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulması.
  2. b) Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması.
  3. Alacak sigortası sunulacak olan KOBİ’lere ilişkin kriterler tarife ve talimatla belirlenir. Sigorta kapsamında teminat sağlanacak alıcıların tespitine yönelik risk değerlendirmesi Merkez tarafından yapılır.   Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az%50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınacaktır.  Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilir.

  Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre aşağıda yer alan tabloda belirtilen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanır:  İşleyişine Dair Karara istinaden kurulan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasına ilişkin tarife ve talimatları belirlemektir.
   
  Peki , Kaç güne kadar vadeli satışlarımız Sigortaya konu olmaktadır ?
  120 , 180 , 360 güne kadar yurtiçi vadeli satışlar için sigorta yapılabilmektedir
   
  Daha detaylı bilgi  talebi halinde ; info@onlinesigortam.com adresine  “alacak sigortası bilgi talebi” başlıklı bir mail iletmeniz gerekmektedir.